สังสรรค์ศิษย์เก่า
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ม.3 (รุ่นแรก : 2523)  ครั้งที่ 1    วันที่  9  กุมภาพันธ์  2545
ณ สวนอาหารสายลม  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี

 
  ครั้งที่ 1     

  ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 3
               << กลับหน้าแรก                                                                                       << ลงสมุดเยี่ยมชม >>                                                              ติดต่อผู้จัดทำ >>

                                                                 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ฯ.                   อาจารย์สัญญา คุ้มวงศ์ดี                        อาจารย์สมเดช  พยัคฆสังข์

ชาลี  ถนอมวงษ์
48/1  หมู่ 5  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160
โทร.

 

ส.ต.อ.มานิต  ดอกสร้อย
14  ม.15  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160  โทร.01-7627399
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  โทร. 039-371020
 

ลำภู  เหลืองผดุง   ......................  (ลำภู  จันทสิทธิ์)
5  หมู่ 5  ต.วังใหม่  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160
โทร. 

นิตยา  จันทสิทธิ์   ..................  (บุญช่วย  จันทสิทธิ์)
214  ม.5  ต.วังโตนด  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160
โทร. 01-2950498
 

 

สุกานดา  สาลี่   ...................  (สุกานดา  ทองโชติ)
810/964  ม.1  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี   โทร.01-5727505
ศาลจังหวัดพัทยา  ถ.ทัพพระยา  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  โทร. 038-252130-2ต่อ127
 

สุภาวิตา  แสงอุดร  ...................  (สุภาพ  แสงอุดร)
117/4  ม.3  ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  22170  
โทร.039-365036
 

นุกูล  สนปั้น
29/5  ม.3  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000  โทร.039-350717
โรงพยาบาลสิริเวช  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000  โทร.039-344244 
จ.ส.ต.สมชาย  ปลุกใจราษฎร์
191/24  ม.12  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160 โทร.09-8033305
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  โทร. 039-371191 

 

เจษฎา  จิตรแน่      .................   (วิชัช  จิตรแน่)
xxxx     xxxxxx   ต.ช้างข้าม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160
โทร. 09-9358523
 
ธาดา  หอมรื่น
172/9  ม.2  ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 22170
โทร. 039
-365108
 
มานพ  แตงเพชร
101/1  หมู่ 7  ต.วังใหม่  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22170
โทร. 01-9964230
 
สุวิชาณ  สุวรรณาคะ  ..................  (สุชาติ สุวรรณาคะ)
ร้านเปาเป้ คอมแอนด์มอร์ 
87/11 หมู่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  22160
โทร. 039-371495 โทรสาร. 039-371133 , 01-8650664
 

 

 

รุ่ง  รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์ฟาร์ม
19  ม.13  ต.ช้างข้าม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160 
โทร. 01-9830130
 
สายทิพย์  รุ่งโรจน์    .....................  (สายทิพย์  วงศ์ซิ้ม)
19  ม.13  ต.ช้างข้าม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160  โทร.01-9830130
โรงพยาบาลนายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  22160  โทร.039-371255,039-358266
 

 

ร.ต.อ.เสรี  มงคลศิริ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
โทร. 01-9965080
 
  สัมพันธ์  ขุนรักษาพล
 

 

                                                        จำเพื่อนคนไหนได้บ้าง...ฝากข้อความถึงเพื่อ ๆ ได้นะ......คลิ๊กที่นี่..

                                                                   
สรุปรายละเอียดในการจัดงานสังสรรค์ ครั้งที่
1

                                      งินได้ จากการขายบัตร                            4,500  บาท
                                 
      จ่ายค่าอาหาร + ของรางวัล                        5,700  บาท 
                                                        
        
คงเหลือ                     -1,200  บาท
 

เนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่ 1,200 บาท.....จึงทำให้เราไม่สามารถจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ศรีรัตน์ฯ.ได้

สังสรรค์ศิษย์เก่า"ศรีรัตน์ฯ." ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 18.00 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์