รู้จักผู้บริหาร

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เพลงมาร์ชศรีรัตน

บุคคลากรครู

พระนักพัฒนา

กระดานสนทนา

ผู้จัดทำ

 

ยินดีต้อนรับสู่..

 

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อเต็ม  :
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ที่ตั้ง :  240 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา
             อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์ :  039-395260
โทรสาร  :  039-437218
อักษรย่อ  :   " ศ.ร. "
สีประจำโรงเรียน  :
              เขียว  เหลือง
ปรัชญา  :
       "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม"
คำขวัญ  :
    " เรียนดี ประพฤติชอบ รอบรู้วิชา"

ข้อมูลโรงเรียนฯ.

ประวัติโรงเรียน
นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เกียรติประวัติโรงเรียน
บุคลากรครู
พระนักพัฒนาการศึกษา
ห้องเรียนธรรมชาติ
นโยบายฝ่ายปกครองชมรมศิษย์เก่า
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ระเบียบข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรม

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รู้จัก...โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์

 ดาวน์โหลด..ข้อมูลศิษย์เก่าศรีรัตน์ฯ.
  

เปาเป้ คอมแอนด์มอร์  
ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้มาตรฐานและมีบริการที่ดีที่สุดในอำเภอนายายอาม
โทร.039-358666 และ 08-1622-0664


Copyright © 2004 All rights reserved. Contact: suw@nayaiam.com   Powered by PaO-PaE com&more