คณะกรรมการบริหาร

ข้อบังคับชมรม

ทำเนียบสมาชิก

ภาพกิจกรรม

โครงการ

มติที่ประชุม

ผู้จัดทำ

 Chanthaburi  Aeronautic Sports Club      ::      www.nayaiam.com/rombinchan.html      ::      E-mail : suwisuwan@gmail.com

ติดต่อ...ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี (ร่มบินจันท์)  โทร. 081-6220664

 

:

   
:
   
:

ประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญร่วมงาน/ร่วมชมการแสดงร่มบิน
"ชุมนุมร่มบินจันท์ ครั้งที่ ๑"
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สนามร่มบินหนองน้ำใส อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 622 0664

           

       ร่มบินไทย ไป พระตะบอง

 

  

 

 

 
  

 

 
  
  

 

 

ลิขสิทธิ์ของ...ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี

Copyright © 2003 All rights reserved. Contact: suwisuwan@gmail.com   Powered by Suwichan  Suwannaka